Loopbaanadvies

Als loopbaanadviseur kan ik je ondersteunen in het betekenis geven aan je werk en leven. De focus is gericht op je loopbaan. Je hoeft niet te veranderen maar ga je krachten gebruiken.

Het stellen van een loopbaandoel geeft rust, duidelijkheid en focus. Het prikkelt je motivatie. Het is als brandstof voor een auto om vooruit te komen. Het wordt makkelijker om de juiste prioriteiten te stellen en om door te gaan als het even tegen zit. Je weet waarvoor je het doet. Durf te kiezen voor het werk dat ECHT bij je past.

Ik zie dat onze dynamische samenleving steeds meer veranderd en dat de keuzes alleen maar toenemen. Dat vraagt om reflectie en een proactieve rol zodat we onze eigen loopbaan vorm geven. Door maatregelen als het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, flexibilisering van arbeid en een (mogelijke) versoepeling van het ontslagrecht, worden we uitgedaagd na te denken over onze loopbaan en ons leven.

Vragen als:

 • “Wat maakt dat ik niet vol voor mijn werk taken ga?”
 • “Hoe zorg ik ervoor dat ik wel werk heb maar niet mijn werk ben? ”
 • “Ik ben nog zo jong en wil graag bewust en gefundeerd een keuze maken voordat ik kies voor een nieuwe werkplek/opleiding. Wat zou ik nog meer kunnen? “
 • “Ik ben boven de 50 en ga pas met 67 met pensioen. Hoe kan ik mijn senioriteit inzetten en hoe behoud ik mijn vitaliteit?”
 • “Ik heb mijn baan verloren, ga ik zelfstandig verder of zoek ik weer een baan bij een werkgever?”
 • “Ik zit in een reorganisatie. Kan ik blijven en kan ik me dan weer verbinden aan de organisatie en mijn nieuwe functie, moet ik weg, of kies ik er zelf voor om te gaan?”

Ik geloof dat je leven veel leuker is als je aan het roer van je eigen loopbaan staat en doet wat aansluit bij wat je echt wilt en bij wie je werkelijk bent.

Het is als een APK voor je loopbaan. Waarom niet geregeld de tijd nemen om je loopbaan uitvoerig te checken?

 

Traject – Loopbaan heroriëntatie.

Doel

foto kaart: biri publications

Een bewuste (nieuwe) richting bepalen in je loopbaan, middels een concreet plan van aanpak. Zelfbewust de arbeidsmarkt op!

Voor het traject denk je te weten wat bij je past en na het traject WEET je wat bij je past, na gedegen zelfonderzoek.

Werkwijze

 • Vrijblijvend kennismakings-/intakegesprek.
 • Bijeenkomsten van 1,5 uur.
 • Studiemap.
 • Ter voorbereiding op iedere bijeenkomst maak je opdrachten.
 • Ondersteuning per telefoon en/of e-mail.                                          

Programma
In een aantal gesprekken komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Ontdekken van de rode draad in je opleiding, wensen, werk en levensloop (persoonsprofiel).
 • Vertalen van kernwoorden naar mogelijke beroepsrichtingen (zoekprofiel).
 • Oriëntatie op passende beroepen.
 • Opstellen van een loopbaanplan (actieplan).
 • Arbeidsmarkt oriëntatie/bewerking.

Duur
Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van ongeveer 2 weken en duurt ongeveer 3 maanden.

Traject – LoopbaanPLUS

Doel

Uit het loopbaan heroriëntatie traject is een richting gekomen waarmee de kandidaat aan de slag gaat. De “& collega’s groep” heeft ook een loopbaanPLUS traject gerealiseerd. In het PLUS traject wordt de gekozen richting verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het vinden van een baan (outplacement).

Werkwijze

 • Vrijblijvend kennismakings-/intakegesprek.
 • Bijeenkomsten van 1,5 uur. Om de 14 dagen.
 • Studiemap. Huiswerk opdrachten.
 • Ondersteuning per telefoon en/of e-mail. 

Programma /Duur

 • Module 0; Arbeidsmarkt oriëntatie. – Module 1; Net- en veldwerk.- Module 2; jij als merk – Module 3; solliciteren
 • Voor mensen die een loopbaan heroriëntatie traject afgerond hebben. (4 bijeenkomsten om de 14 dagen)
 • Voor mensen die al weten wat ze willen maar het lastig vinden om de arbeidsmarkt ECHT gaan te bewerken. (5 bijeenkomsten om de 14 dagen)
 • Altijd op maat!

 

Traject – Coaching on the job.

Doel

Bewust worden van je (basis) communicatie zodat je concrete handvaten krijgt om in de praktijk toe te passen.

Werkwijze

 • Vrijblijvend kennismakings-/intakegesprek.
 • Inzet videobeelden.
 • Review bijeenkomsten waarbij we samen de beelden terug kijken. De ontwikkelpunten worden helder. Bij een 2e opname ligt hier de focus op. Deze beelden kijken we weer samen terug zodat jij kunt bepalen of er nog een opname nodig is om de bewustwording concreet te gaan maken in je handelen.
 • Ondersteuning per telefoon en/of e-mail.

Programma

Aan de hand van filmopnames die je zelf of die ik op je werk maak, gaan we op een micro manier kijken naar een situatie. Hierdoor krijg je zelfinzicht en concrete handvaten zodat je bewust met een situatie kunt omgaan. Je krijgt inzicht in je eigen rol. Het gaat dan om verbale en non-verbale communicatie. Het accent ligt op bewustwording en op het zicht krijgen op je aanwezige kwaliteiten, het herkennen van je valkuilen, het groepsproces en jouw rol erin.

Mijn ervaring met het werken met beelden, is dat het in eerste instantie als spannend ervaren wordt, maar dat de meerwaarde zit in het positieve persoonlijke inzicht dat je krijgt en je (altijd) bij zal blijven. Beelden zorgen bij de meeste mensen voor een hoog leerrendement, de insteek is altijd positief.

Duur

 • Na een opname en review is het mogelijk dat dit voldoende inzicht geeft. Soms zijn er meerdere opnames en reviews nodig.

Op maat

 • Het kan een aanvulling zijn op het loopbaan heroriëntatie traject.
 • Het kan ook als middel ingezet worden om intervisie binnen een team vorm te geven. Professionalisering van de werkprocessen. Hierbij wordt er een opname gemaakt van een interactie die ik eerst individueel met de betrokken terugkijk (review). Daarna brengt de kandidaat dit bij de intervisie in. Dit werkt als een positieve olievlek waarbij het team op een hoger professioneel plan getild wordt.
 • Het kan ook een aanvulling zijn op een coachtraject.

 

Traject – Studiekeuze

Doel

Zelfbewust kiezen welke studie echt bij je past.

Werkwijze

 • Vrijblijvende kennismaking. Eventueel met een ouder/begeleider van de kandidaat (vaak 14/22 jaar) zodat verwachtingen helder zijn van het traject op maat.
 • Bijeenkomsten van 1,5 uur.
 • Studiemap, waarvan de kandidaat huiswerkopdrachten mag maken als voorbereiding op elke bijeenkomst.
 • Ondersteuning per telefoon en/of e-mail. 

Programma

 • De jongere staat centraal, evenals de vertrouwensband die essentieel is voor het resultaat. De “klik” en het zichzelf durven/mogen zijn is van grote meerwaarde.
 • Zelfbewust worden door passende oefeningen/gesprekken zodat “de motivatie” en “wat wil ik” inzichtelijker wordt.
 • Indien gewenst zet ik een landelijke online studiekeuze test in, afgestemd op het opleidingsniveau.
 • We brengen in kaart wanneer en waar er eventuele opendagen, meeloopdagen zijn. Door het inzetten van dit concrete stappenplan is de toekomstige student zelf verantwoordelijk, om met de aangereikte concrete handvaten aan de slag te kunnen.

 Duur
Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van ongeveer 2 weken en duurt ongeveer 3 maanden. Soms zijn 2/3 losse bijeenkomsten al voldoende om helderheid te krijgen m.b.t. de studie keuze, afhankelijk van de verwachtingen en de vraag. We bekijken het op maat.

 

Workshop LinkedIn Basis

Doel

Zelfstandig LinkedIn inzetten om optimaal te netwerken op de arbeidsmarkt, zodat je start met ‘gevonden worden’.

Werkwijze

Binnen ongeveer 2 u /2.5u maak ik je stap voor stap wegwijs met je eigen persoonlijke LinkedIn profiel. Het uitgangspunt is je persoonlijke vraag omtrent de basis principes van LinkedIn.

Duur

Eenmalige individuele workshop op maat.

 

 копирайтинг сеоproslushkaбез макияжастоматологияслужбы доставки по украинегрузоперевозки работа